Nie jest łatwo prowadzić własny biznes, szczególnie w ostatnich kilku latach. Zaczęło się od pandemii i lock downów. Gdy pandemia zaczęła ucichać wybuchła wojna, która spowodowała jeszcze większe problemy. Ponieważ wielu Ukraińców uciekło do Polski, głównie kobiet, pojawiły się nowe ręce do pracy. Ale jak zatrudnić Ukraińca, żeby było to legalne? O tym w artykule. Zapraszamy do lektury.

Jak zatrudnić Ukraińca legalnie?

Tak naprawdę zatrudnienia każdego cudzoziemca sprowadza się do dwóch podstawowych zasad:

 • Przede wszystkim cudzoziemca musi przebywać w Polsce legalnie.
 • Oferowana przez Ciebie praca pod każdym względem powinna być legalna.

Czy to wszystko? Niestety nie. W zależności od narodowości cudzoziemca zasady mogą się nico zmieniać.

jak zatrudnić cudzoziemca

Droga do zatrudnienia cudzoziemca  

Co po kolei należy zrobić chcąc dać legalną pracę cudzoziemcom? Poniżej wyszczególnione krok po kroku co dzieje się po kolei:

 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (tak zwanej karty pobytu) – jest wydawany przez odpowiedni Urząd Wojewódzki i pozwala na pobyt na terenie Polski do 3 lat z możliwością przedłużenia tego okresu,
 • Zezwolenie na pracę:
 • istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę,
 • najczęściej uzyskiwanym w Polsce jest zezwolenie na pracę typ A, które dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP,
 • jest wydawane przez odpowiedni Urząd Wojewódzki.
 • Oświadczenie o powierzeniu pracy:
 • dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy,
 • może zostać wydane na okres nieprzekraczający 6 miesięcy (w ciągu kolejnych 12 miesięcy),
 • nie dotyczy prac sezonowych (na które trzeba uzyskać zezwolenie).

Dokumentów jest sporo. Niektórzy, gdy dowiadują się, jak zatrudnić cudzoziemca rezygnują z tego, ponieważ boją się tak wielu spraw urzędowych lub nie mają na nie czasu.

Agencja pracy – Może się przydać   

Dla tych, którzy potrzebują pracowników zza granicy, a nie mają czasu na sprawy urzędowe wsparciem mogą się okazać agencje pracy, które wszelką papirologię załatwią dla ciebie. Najlepiej wiedzą, jak zatrudnić Ukraińca czy osobę z innej narodowości. Doradzą też w kwestii wyboru pracownika.