Choroby Neurologiczne: Wyzwanie dla Pacjentów i Medycyny

Choroby neurologiczne są jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych wyzwań zdrowotnych, zarówno dla pacjentów, jak i dla medycyny. Dotykają one układu nerwowego, który pełni