Przedszkole Gniezno – Wybrać publiczne czy prywatne?

Do 5 roku życia dziecko nie musi uczęszczać do przedszkola – nie ma takiego obowiązku. Jednak dziecko mające 6 lat musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce. Mimo to, wielu